Wie is ELZ De Westereen?

ELZ De Westereen is de samenwerking tussen de EesteLijns Zorgverleners in de Westereen. Vanuit de behoefte de samenwerking tussen diverse zorgaanbieders binnen

De Westereen te optimaliseren en doordoor een brede en geintegreerde zorg aan te kunnen bieden, is de samenwerking tussen de Eerstelijns Zorgverleners in De Westereen ontstaan.

ELZ De Westereen biedt u:

Vraaggerichte zorg, die laagdrempelig, toegankelijk, bereikbaar en transparant is.
Directe bereikbaarheid, onderlinge verwijzing, goede overdracht en rapportage.
Een gezamenlijk zorgaanbod voor clientgroepen.
Preventief aanbod in samenwerking met welzijn en gemeente.

Uw zorg staat centraal

Wat verstaan wij onder samenwerking?

De samenwerking tussen de eerstelijns zorgverleners is gericht op een gezamenlijk aanbod dat moet leiden tot toegankelijke, persoonlijke en doelmatige zorg. 

De samenwerking is gebaseerd op onderling respect en vertrouwen: We waarderen elkaars kwaliteiten, staan open voor elkaars ideeën en maken gebruik van elkaars professionele deskundigheid.

Er worden gezamenlijke projecten opgezet om te komen tot een goed zorgaanbod voor cliëntgroepen, zoals mensen met bijvoorbeeld COPD of valpreventie voor ouderen.

In de toekomst gaan we ons richten op preventie, aansluitend op de zorgbehoefte van de inwoners in De Westereen.